Aktualności

piątek, 28 października 2016

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych uprzejmie informujemy, że na terenie Cmentarza Komunalnego zostanie zwiększona ilość pojemników na odpady stałe. W związku z powyższym prosimy o zachowanie czystości i porządku podczas wykonywania prac porządkowych przy grobach swoich bliskich oraz wrzucanie odpadów tylko i wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej 18 w dniach od 29.10.2015 r. do 02.11.2015 r. zostaną wydzielone stanowiska handlowe. Stanowiska te zlokalizowane będą na terenie parkingu i w  okolicach wiaty przystankowej. 

W związku z powyższym MPGN Sp. z o.o. prosi, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności.

Wzorem lat ubiegłych, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu w dniach 31.10.2016 r. oraz 01.11.2016 r. uruchamia specjalne linie autobusowe oznaczone symbolem C. Na Cmentarz Komunalny przy ul. Jaskółczej 18 kursować będą linie: C2, C7, C8.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu Wszystkich Świętych o godz. 1400 w kaplicy domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Jaskółczej 18 zostanie odprawiona Msza Święta, po której nastąpi procesja do grobów zmarłych. Mszę Świętą oraz procesję celebrować będą duszpasterze z Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

wtorek, 27 października 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu Wszystkich Świętych o godz. 1400 w kaplicy domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Jaskółczej 18 zostanie odprawiona Msza Święta, po której nastąpi procesja do grobów zmarłych.

 

wtorek, 27 października 2015

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych uprzejmie informujemy, że na terenie cmentarza zostanie zwiększona ilość pojemników na odpady stałe. W związku z powyższym prosimy o zachowanie czystości i porządku podczas wykonywania prac porządkowych przy grobach swoich bliskich oraz wrzucanie odpadów tylko i wyłącznie do pojemników zlokalizowanych na terenie cmentarza. 

wtorek, 27 października 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej 18 w dniach od 30.10.2015 r. do 02.11.2015 r. zostaną wydzielone stanowiska handlowe. Stanowiska te zlokalizowane będą przy ogrodzeniu cmentarza na terenie parkingu okolicach wiaty przystankowej. W związku z powyższym MPGN Sp. z o.o. prosi, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności. 

wtorek, 27 października 2015

Od 01 grudnia 2015 r. na Cmentarzu Komunalnym zacznie obowiązywać nowy cennik usług. W związku z zakończeniem rozbudowy cmentarza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. rozszerzyło swoją ofertę o pochówki urn w nowo wybudowanych  kolumbariach.

 

starsze artykuły...
Informacje
Kolumbaria
czwartek, 29 października 2015 07:27
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. uprzejmnie informuje, że w 2015 r. na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej 18 zakończono budowę 4 kolumbariów, w których łącznie znajduje się 96 nisz na urny z prochami zmarłych.
Cena jednej niszy udostępnionej na okres 20 lat wynosi 2160 zł. Ponadto przy pochówku należy wnieść pokładne za każdą urnę w kwocie 702 zł. 
Sprzedaż nisz rozpocznie się od 01.12.2015 r. Szczegółowe informacjie dotyczące oferty bądź wcześniejszej rezerwacji można uzyskać w biurze Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej 18 (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub pod nr tel. 56 46 388 89. 
 
       
 
Informacja
środa, 25 września 2013 06:44
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że stawianie nagrobków na mogiłach odbywa się po uzyskaniu stosownego zezwolenia i wniesieniu ustalonej na podstawie obowiązującego cennika opłaty. W związku z powyższym w biurze cmentarza przy ul. Jaskółczej 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 należy pobrać i wypełnić stosowne druki  oraz wnieść należną opłatę. Obecnie opłata za postawienie nagrobka wynosi 108,00 zł, natomiast opłata za wjazd na teren cmentarza to kwota 43,20 zł.  W przypadku nie dopełnienia tego warunku nagrobki będą demontowane na koszt dysponentów grobu. 
 
Chłodnia i stół do toalety pośmiertnej
wtorek, 02 lipca 2013 08:30

Informujemy, że  na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Jaskółczej 18 od ubiegłego roku funkcjonuje nowoczesna chłodnia do przechowywania zwłok. Wyposażona jest ona w zespół komór o łącznej pojemności 8 ciał. W każdej komorze możliwe jest przechowanie dwóch trumien i dwóch ciał. Pomieszczenie wyposażone jest również w wózek transportowy umożliwiający załadunek ciał i trumien do komór chłodniczych na odpowiednią wysokość.  W pomieszczeniu tym znajduje się również  zestaw do  mycia oraz ubierania ciał, jak również stolik na potrzebne akcesoria. Pomieszczenie wyposażone jest w urządzenie do dezynfekcji i mycia używanego sprzętu.  Dzięki temu urządzeniu zachowana  jest czystość po każdorazowym  użyciu stołu. Nasza chłodnia jest jedną z najnowocześniejszych na terenie naszego miasta. Zakłady pogrzebowe z Grudziądza i okolic  chętnie korzystają z  tego pomieszczenia, ponieważ mycie i ubieranie zwłok odbywa się w sposób profesjonalny z zachowaniem należytego  szacunku  dla osób zmarłych.


 
Budowa grobowców
wtorek, 02 lipca 2013 08:27

MPGN Sp. z o.o. informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do budowy grobów murowanych tzw. grobowców rodzinnych. Planuje się wybudowanie grobowców czteromiejscowych, dwumiejscowych płytkich (trumna obok trumny) i dwumiejscowych głębokich (trumna nad trumną). Przy pochówku w grobowcu rodzinnym nie obowiązuje późniejsza opłata za „przedłużenie grobu”. Cmentarz pobiera jedynie tzw. pokładne od każdej pochowanej osoby w grobowcu. Zapraszamy zainteresowane osoby do biura cmentarza celem zapoznania się z przedstawioną ofertą. 

 


galeria